Image

МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ПРИЛОЖЕН ШАХМАТ

Image

МИСИЯ

Утвърждаване, усъвършенстване и популяризиране на приложния шахмат в неговите био-психо-социални измерения