Публикации

„Егология” – д-р Емил Марков, България – www.chovekolubie.org;

Сборник с добри практики от международна научно-приложна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”

„Възпитание на характера чрез шах” – Румен Безергянов, САЩ – amazon.com;

„Обучение в житейски умения чрез шах” – Фернандо Морено, САЩ;

„Шахматна терапия” – Хосе Фадул, Рейналдо Канлас, Филипини

Филм „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”