България
град Пазарджик,
ул.”Д-р Лонг” № 12

Радислав Атанасов, д-р, председател на управителния съвет:

Мобилен номер

+ 359 89 339 6424

Проф. Сабине Фолщет-Клайн, председател на комисията по стандартите:

Надежда Кузерман, секретар на управителния съвет

Анна Тилова, връзки с обществеността

Фейсбук: ISAC (International society for applied chess)
Линк

Уебсайт: www.isac-appliedchess.com