Проекти

„25 години грижи за психично здраве” – 2017 г.

Проектът се реализира от Сдружение „Човеколюбие”, България.

Дейности на проекта бяха международна научно-приложна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”, шахматен мач с „живи фигури” и учредяване на международна организация.

Присъстваха повече от 70 човека от Германия, Великобритания, Испания, Полша, САЩ, България, обединени от интереса им към шахматната игра и нейното приложение в различни сфери на живота – образование, спорт, медицина, социална рехабилитация, психотерапия, научни изследвания.

„Шахът като допълваща терапия при разстройства от употреба на психоактивни вещества” – 2018 – 2020 г.

Проектът изследва влиянието, което шахматната игра оказва върху когнитивните увреждания при пациенти, страдащи от зависимости. Инициатива е на проф. Сабине Фолщет-Клайн, изследовател в Централен институт за психично здраве на Хайделбергски университет в Германия.

Работи се в посока доказване на хипотезата, че шахматът има специален потенциал да упражнява и усилва когнитивния контрол и способността за въздържание, както и уменията за взимане на решения. Шахматът като терапия, която допълва други стандартни терапии на разстройства от употреба на психоактивни вещества, може да доведе до подобрени терапевтични резултати.

Проектът се осъществява съвместно с испански шахматен клуб „Магия”. Неговият председател – психологът Хуан Антонио Монтеро, е разработил шахматни задачи за усилване на когнитивните умения на пациентите.