Международна научно-приложна конференция  „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”

Международна научно-приложна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”

На 6, 7 и 8 октомври 2017 г. в гр. Пазарджик, България се проведе международна научно-приложна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”. Събитието бе посветено на 25-годишнината от създаване на Сдружение „Човеколюбие” и на Световния ден за психично здраве – 10 октомври.

През първия ден се проведе Шахматен мач с живи фигури. Участниците бяха впечатлени колко бързо шахматната игра създава общ език между хора с различен социален статус, култура, образование, националност.

На 7 октомври се състоя конференцията „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”. На нея обмениха опит специалисти, прилагащи шахматната игра в различни сфери на живота – спорт, обучение, медицина, психотерапия, научни изследвания, социална рехабилитация. В една зала присъстваха участници от България, Германия, Великобритания, Испания, Полша, Съединени американски щати. Представени бяха теоретични концепции, научни изследвания и добри практики за приложение на шахматната игра. Част от събитието протече в онлайн сесия. Направените презентации бяха издадени в сборник с добри практики.

Вдъхновени от съвместната работа по време на конференцията, 22 човека от България, Германия, Испания и Полша учредиха Международно общество за приложен шахмат в третия ден на събитието.