Среща с Румен Безергянов

Среща с Румен Безергянов

На 12 юли 2018 г. членове на Международното общество за приложен шах се срещнаха в България с Румен Безергянов – лицензиран психотерапевт в Щатски университет в Аризона, САЩ.  

Румен Безергянов е автор на книгата „Възпитание на характера чрез шах”, която съдържа идеята за търсене на смисъл в шахматната игра. В нея отделните шахматни фигури са представени като символи на определени важни аспекти от живота.

Участниците в срещата споделиха какво е мястото на шаха в живота им и приноса от приложението му. Дискутирани бяха основни моменти от книгата на Румен Безергянов. Авторът разказа как е достигнал до идеята за  логотерапия чрез шах.  Обсъдени бяха възможности за разширяване на дейността на МОПШ в Америка.

Image