Годишно Общо събрание

Годишно Общо събрание

На 17 ноември 2018 г. в София се проведе годишно Общо събрание на членовете на Международното общество за приложен шахмат. Присъстваха членове на организацията от България, Германия и Сирия.

Направен беше преглед на членството, приети стратегически план, оперативен план за 2019 г. и бюджет. Приоритетните стратегически цели включват разширяване на мрежата на МОПШ, организационно укрепване и популяризиране и осигуряване на трайно финансиране за дейността на мрежата.

Сред присъстващите беше проф. Сабине Фолщет-Клайн от Германия, член на организацията и представител на Централния институт за психично здраве на Хайделбергския университет. Ден преди събранието тя обмени идеи за сътрудничество с председателя на МОПШ – д-р Радислав Атанасов, главен асистент в Националната спортна академия в България.