Лекция на Филип Кобиела

Лекция на Филип Кобиела

На 8 май 2019 г. членове на Международното общество за приложен шах присъстваха на лекция на тема „Спортен статус на електронните и интелектуалните спортове” в Национална спортна академия, България. Лектор беше д-р Филип Кобиела – преподавател по философия на спорта от Университета по физическо възпитание и спорт в гр. Краков, Полша. Той представи свои  научни изследвания, свързани с теорията и  философия на електронните спортове и настолните игри.

Гостуването на Филип Кобиела беше част от календара на научните събития по линия на международния обмен на преподаватели и изследователи по програма Еразъм+.