Информационна среща

Информационна среща

На 14 ноември 2019 г. в шахматната зала на Национална спортна академия – София, се проведе информационна среща на членове на Международната организация за приложен шахмат. Събитието беше посветено на изследователския проект на проф. д-р Сабине Фолщед-Клайн на тема „Шахматът като допълваща терапия при разстройства от употреба на психоактивни вещества”. Проектът се финансира от Централния институт за психично здраве в Манхайм, Хайделбергски университет, Германия.

Председателят на организацията – гл. ас. д-р Радислав Атанасов – майстор на спорта и международен съдия по шахмат, представи проекта и сподели опита си от участие в уъркшоп за терапевтичен шах, проведен в Манхайм в рамките на проекта. Представени бяха шахматни задачи, разработени от испанския шахматен клуб „Магия”, които развиват когнитивните умения на хора, страдащи от зависимости.

Image