Годишно Общо събрание

Image

На 24 юли 2020 г. в залата на катедра „Шахмат” към Национална спортна академия – София, България се проведе второто годишно общо събрание на членовете на Международно общество за приложен шахмат.

Пандемията от коронавирус и въведените противоепидемични мерки наложиха различни форми на присъствие на членовете на МОПШ: на място, с пълномощно и онлайн.

Направен беше отчет на дейността на организацията за 2019 г. Акцент беше поставен върху проекта на проф. Сабине Фолщет-Клайн, изследващ влиянието на шахматната игра върху хора, страдащи от зависимости. Приети бяха финансов отчет и нов оперативен план. Преизбран беше Управителният съвет, формиран беше нов Комитет по стандартите. Обсъдени бяха възможности за разкриване на национални структури на организацията в Германия. Предложено беше провеждането на конферентни разговори на тримесечие.

Image