Годишно общо събрание 2021

Image

На 16 септември 2021 г. в залата на катедра „Шахмат” към Национална спортна академия – София, България се проведе годишно общо събрание на Международно общество за приложен шахмат (МОПШ).

Организацията е учредена през 2017 г. в Пазарджик и обединява лица, които прилагат шахматната игра в различни области на теорията и практиката. В нея членуват представители на Германия, Испания, Полша и България.

Пандемията от коронавирус и въведените противоепидемични мерки наложиха различни форми на участие на членовете на МОПШ: присъствие на място и онлайн. Председател на събранието беше секретарят на управителния съвет на организацията – Надежда Кузерманова. Председателят на организацията – гл. ас. Радислав Атанасов, запозна участниците с отчетния доклад за миналата година.

Събитието премина при следния дневен ред: направен беше преглед на членството, приети бяха отчет за дейността на организацията и финансов отчет за 2020 г., както и нов оперативен план. Акцент беше поставен върху работата по сайта на организацията и потребността от регулярни срещи. Обсъдени бяха възможности за създаване на магистърска програма за обучение на шахматни терапевти с участието на Хайделбергския университет, Германия. Споделени бяха идеи за празнуване на пет години от учредяването на организацията през 2022 г.

Image