Годишно събрание 2022

Image

Годишно общо събрание 2022

На 22 юли 2022 г. в залата на катедра „Шахмат” към Национална спортна академия, София се проведе годишно Общо събрание на Международно общество за приложен шахмат. На място присъстваха членове от България. Осъществена беше и онлайн връзка с членове на организацията от Германия – Франк Бикер и проф. д-р Сабине Фолщет-Клайн от Централен институт за психично здраве в Манхайм. Председател на събранието беше секретарят на управителния съвет на МОПШ – Надежда Кузерманова.

Събранието започна с преглед на членството. Председателят на организацията – гл. ас. д-р Радислав Атанасов запозна участниците с отчет за дейността на организацията и финансов отчет за 2021 г. Гласувани бяха промени в Устава на МОПШ и приети нов оперативен план и бюджет за 2022 г.

Акцент беше поставен върху организирането на предстоящата международна конференция „Био-психо-социални приложения на шахматната игра”, посветена на 5 годишния юбилей от учредяването на МОПШ.